FabrikkpiperEnergi utvinnes og benyttes på mange forskjellige måter og i vår sammenheng tenker vi først og fremst på elektrisitet. Elektrisitet kan produseres i fossefall, som bølgekraft, vindmøller, solceller osv, men også ved hjelp av kullkraft, kjernekraft eller andre fossile metoder. Elektrisitet er nødvendig siden vårt samfunn krever mer og mer energi fra flere og flere tekniske duppeditter, lys, biler, ferger med mer, og kanskje også etterhvert fra fly og store fraktskip. Behovet er enormt og dersom vi skal hjelpe miljøet på vår klode må vi energiøkonomisere så godt vi kan.

Varmepumper er fornybar energi tatt rett ut av luften, bokstavelig talt. At en varmepumpe i tillegg er økonomisk kan neppe sies å være en ulempe.

Poenget her var ikke å ta en miljødebatt, men å sette fokus på at energiøkonomisering ved hjelp av varmepumper faktisk er meget lønnsomt for både miljøet og økonomien. Som en ekstra bonus for et godt valg av oppvarmingsløsning gir varmepumper rundt 5 ganger mer varme (avhengig av utetemperaturen) tilbake enn hva som blir tilført av elektrisitet. Valget av oppvarmingskilde for tørkerom burde være helt opplagt.

Hvorfor gir varmepumper mer energi tilbake?

Dagens varmepumper inneholder en iskald væske (kjølemedium) som blir kalt R32. Tidligere hadde vi R410A, som fortsatt er i bruk, men denne fases ut for å gi plass til stadig mer miljøvennlige gasser. R32 har et kokepunkt på -51,7 grader Celsius og et smeltepunkt på -136 grader Celsisus. For å ikke gå for mye inn på det tekniske så kan vi forenklet si at gassen som brukes i en varmepumpe alltid er kaldere enn uteluften i Norge. Det er med andre ord mulig å hente ut varme fra svært kald uteluft. Dess varmere det er jo mer varme kan hentes ut fra temperaturforskjellene og den nominelle temperaturen vi snakker om ved +7 grader Celsius. Årsmiddeltemperaturen i Oslo ligger på +5,7 grader Celsius og Bergen ligger på +7,7 grader Celsius. En varmepumpe vil derfor ha svært god effekt, selv når det er kaldt, og er uten tvil en lønnsom investering.

Elektrisiteten en varmepumpe forbruker har ingenting med selve oppvarmingen å gjøre, men er kun for å drive kompressoren og andre prosesser som er nødvendig for at den skal kunne hente ut varme fra luften og avgi denne til rommet på innsiden. Noen forklarer en varmepumpe som et kjøleskap i revers og dette er egentlig ikke langt fra sannheten.

Bytt ut elektriske ovner eller radiatorer til varmepumpe.

Spar miljøet og tjen penger!