powerlineStrømpriser varierer fra dag til dag, uke til uke, måned til måned og år til år. Årsaken er at NordPool Spot beregner prisene i sitt datasystem. Først blir det regnet ut hva prisen blir uten begrensninger i nettet (systempris), og deretter justeres prisen i forhold til begrensninger i nettkapasitet (områdepris). Slike begrensninger kan for eksempel være flaskehalser som oppstår når linjer er utkoblet i nettet på grunn av reparasjoner:

Det finnes en rekke forskjellige strømavtaler til ulike priser, men disse skal vi ikke gå inn på her. Det som er viktig i vår sammenheng er de store linjene omkring strømprisene.

Hva er årsakene til varierende strømpriser?

Over 90 % av all strøm som produseres i Norge er vannbasert. Lite nedbør fører til at vannmagasinene går tomme, noe som igjen fører til dyr strøm. Når magasinene går tomme pga f eks en tørr sommer må strømmen kjøpes inn fra utlandet siden strøm ikke kan lagres, men er en ferskvare som må forbrukes øyeblikkelig. Stor etterspørsel, lite vann i magasinene og utenlandske priser i kombinasjon gir høyere strømpriser.

Hvem er det fremover som bestemmer hva strømprisen egentlig skal være?

ACEREt firma som heter NorPool har hittil bestemt strømprisene. Med det nye stortingsvedtaket blir dette overført til ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators. ACER uttaler at de: "Working towards a single energy market to the benefit of all EU consumers", noe som kan oversettes med at de jobber for et felles marked til fordel for alle forbrukere i hele EU.

I Norge har vi så langt hatt relativt rimelig strøm i forhold til mange andre land, siden vi har fjell og daler og mange fossefall i Norge. Etter denne overføringen av bestemmelsen av strømprisene til ACER vet vi ennå ikke hva som kommer til å skje med strømprisene om noen år i Norge, til tross for forsikringer fra politikere.

Eksempel på dagens strømpriser i Norge:

I følge SSB er prisen i sluttbrukermarkedet for husholdninger i 2. kvartal 2018 følgende:

Kraftpris Øre/kWh 44,6
Nettleie Øre/kWh 28,9
Avgifter Øre/kWh 36,8
Total pris for kraft, nettleie og avgifter  Øre/kWh 110,3