Varmepumpeteknologien fungerer med en innedel og en utedel. Varmepumpene vi leverer er de aller mest anerkjente innen varmepumpeteknologi.

Enkelt forklart fungere en varmepumpe slik at det i utedelen produseres varme ved at det flytende kjølemediet, som er på ca -42 grader, trekker ut varme fra luften som vanligvis er varmere enn dette. En varmepumpe klarer å hente ut varme fra -35 graders lufttemperatur. Billige varmepumper klarer kanskje ned til 5-10 minusgrader før de ikke avgir varme. Dette er kort forklart forskjellen på dyre og billige varmepumper.

Når varmen er hentet ut fra uteluften blir den kjørt under trykk og varmen stiger opp mot 100 grader. Deretter pumpes den inn i innedelen som gass hvor den avgir varme i en egen varmeveksler. Innedelen har da en vifte som blåser varmen videre inn i rommet. Denne viften, men sine filtre, fungerer også som luftrenser. En egen føler leser rommet og sender varmen dit det er kaldest. Dette kan overstyres fra fjernkontrollen.

Dette er et sitat fra Mitsubishi:

Hvordan kan Mitsubishi Electric levere så lave lydnivåer på sine varmepumper?

Teknologien er unik og genial: Viften på innedelen er designet med tanke på å optimalisere både lydnivå og varmedistribusjon.

Både diameteren på viften samt vinkelen på bladene gjør at man kommer ned til utrolige lave desibelmålinger (dB(A)) samtidig som luftmengden er høy.

Viftens diameter er utvidet, slik at mer varme kan flyttes med lavere hastighet.
Vinkelen på viftebladene er optimalisert, slik at lydtrykket blir minimalt. Utformingen av varmepumpen er optimalisert for mye luftgjennomstrømning – som også gir lav lyd og bra virkningsgrad.

Helt konkret ligger støynivået på:

Ytterdel – støynivå: 50 db(A)

Innedel - støynivå: 19 db(A)

Db(A) er er en lydskala som legger vekt på de lydene ørene våre oppfatter best.

Det er også viktig å legge merke til at ytterdelen står på vibrasjonsdempere.

For å si litt om hva et støynivå på 50 db(A) best kan sammenlignes med så er dette ca 10 db(A) over et vanlig kjøleskap. Ved vanlig drift er utedelen nesten ikke hørbar om du står rett foran den. Varmepumper har inverterstyring og denne girer trinnløst opp og ned ettersom hva som er behovet. Som regel vil den bare vedlikeholde varmen og gå meget lydsvakt.

Dersom man har et normalt møblert rom vil forholdet mellom støy utenfor og innenfor være 10 db(A) ved 1 meters avstand dersom man har vinduet på gløtt. Ved lukket vindu så kommer dette an på selve vinduet og glassets beskaffenhet.

Grunnstøyen rundt oss blir aldri lavere enn 15-20 dB(A)

Norsk forening mot støyKonklusjon i en rapport om støy fra varmepumper, utarbeidet av sivilingeniør Jan From ved Norsk forening mot støy uttaler følgende:

(Gjelder utedelen)

De mest stillegående varmepumpeanlegg (LwA = 50 dB) kan plasseres tilnærmet hvor som helst, mens de mest støyende anlegg (LwA = 75 dB) bør plasseres mer enn 40 meter borte, eller støydempes på annen måte.

Det beste vil derfor være å oppfylle støykravene uten å ty til reparerende tiltak i ettertid. Her som ellers gjelder det å være føre var og velge støysvakt -- selv om det kanskje koster litt mer.

Varmepumpene som vi leverer er noe av det mest støysvake som finnes på markedet og oppfyller de krav Jan From setter til støysvake varmepumper.