Reduksjon av energiforbruk, men likevel samme effekt
Slett ingen umulighet ved bruk av varmepumper

Det er nok ikke mange borettslag eller boligsameier som tenker over at tørkerom er så store energityver som de faktisk er.

Hvordan disse besparelsene ble oppdaget og hvordan vi løste problemet

4H forDa vi ble engasjert i vårt første oppdrag for å bygge om tørkerom hadde vi ennå ikke regnet på hvor mye energi det er mulig å spare, siden denne ombyggingen sannsynligvis ikke er gjort i Norge før. Oppdraget gikk ut på å bygge om 4 tørkerom pga at disse var satt over på fjernvarme og denne ble skrudd av om sommeren. Det var med andre ord ikke mulig å tørke tøy i tørkerommene til borettslaget i denne perioden. Vi begynte dialogen med styret i borettslaget og ble enige med dem om at vi skulle gjøre utbyggingen miljøvennlig, noe som jo også er den del av navnet vårt. Siden det ikke var noen erfaring å hente om dette måtte vi prosjektere alt fra bunnen av.

RadiatorerUtgangspunktet var at tørkerommene hadde radiatorer fra ca 1940 og på denne tiden var det ingen som tenkte energibesparelse i vesentlig grad. Ting skulle fungere og da kjørte man bare på med energi til det fungerte. Vi har forsiktig beregnet at et tørkerom med 4 båser, dvs 2 X 2 meter hadde en enegitilførsel på minst 10 KW. Dette stemmer ganske bra med de beregningene vi har fått fra elektrikere som har byttet ut radiatorer i tørkerom med elektriske varmeelementer med like stor energitilførsel.

Tørkebåsene er av den utrekkbare typen med 6 stenger på ca 2 meter. I mellom tørkebåsene var det satt opp radiatorer som rett og slett kokte vannet ut av klærne. I denne tørkeprosessen ble det ingen bevegelse i klærne siden luften er nesten helt stillestående og resultatet var at klærne ble stive. Litt av ideen med det nye systemet var også å sørge for at klærne blir friskere og mykere.

KjerneborI prosjekteringen var det flere
ting vi måtte legge vekt på:

 • Det viktigste var at strømforbruket skulle reduseres kraftig.
 • Ta hensyn til størrelsen på rommet og de forskjellige variasjonene for vindstrømmen alt ettersom forskjellige tøy og klær som ble hengt opp. Store sengetøy, duker eller andre store ting vil styre vindretningen i mye større grad enn småvask som barnetøy, sokker osv.
 • Mild oppstrøms og varm nedstrøms vind skal skape en tørkeprosess som vil tilsvare en temmelig varm sommerdag (over 40 grader) med litt vind i luften. Denne vindstrømmen må beregnes i styrke og retning.
 • Brukervennlighet med enkel bruksanvisning.
 • Nattsenking av temperaturen
 • Ta hensyn til støy
 • Beregne og konstruere løsninger for de forskjellige tilkoblingene og kanalene
 • Finne løsninger utfra koblingsskjemaer for å flytte styringskonsoller fra enhet til veggkonsoll
 • Sette opp prosjektbeskrivelse for at brukerne ikke skulle vente unødvendig lenge på ferdigstillelse
 • Rørutkoblinger
 • Elektrisk opplegg

Vi løste oppgaven ved å installere et kraftig industrivarmepumpesystem

VP inne 1

VP ute Kontrollpanel Fjernkontroll VP

Varmepumpe innedel

Varmepumpe utedel Luftavfukterkontrollpanel på veggen Varmepumpekontroll