KlærPrinsippet for tørking av klær går ganske enkelt ut på å få vannet ut av klærne på en slik måte at det ikke skader klærne. Selv urmenneskene visste at klærne blir tørre om de legges på bålet, men de blir ødelagt. Om klærne ikke skal bli ødelagt når de varmes opp av en varmekilde må tilførselen av varme være på en passe avstand slik at vannet fordamper. På en varm dag henges klærne opp uten annen tilførsel av varme enn det som allerede finnes i luften. Alt dette er elemetært for de fleste, men det er likevel en grunn for å se litt nærmere på problematikken med tilført varme i en tørkeprosess.

I tradisjonelle tørkerom med uttrekkbare båser blir klærne hengt opp på opphengsstenger i flere høyder. En varmekilde i form av en radiator eller elektrisk ovn sørger for at vannet kokes ut av klærne og de blir tørre. Problemet er at det ikke finnes vind i rommet og klærne blir derfor stive. Vi har løst dette problemet med å tilføre vind og bevegelse i rommet under tørkingen, men dette er bare en av flere ting for god tørking.

De fleste  har en formening om at tørking kommer fra varme. Forsåvidt stemmer det at varme fordamper vann, men dette skåner absolutt ikke klærne. Vår fokus er at tørkeprosessen skal foregå på en skånsom og god måte for klærne og da konsentrer vi oss om svak bevegelse i klærne under tørking og at fuktigheten i luften fjernes, dvs at klærne selv avgir fuktigheten sin til den tørre luften.

En tørketrommel er en maskin hvor klær slites unødvendig mye på flere forskjellige måter i tillegg til at den bruker mye energi.

Som et eksempel kan vi nevne at det beste stedet for å tørke klær i en leilighet er på badet fordi der finnes den beste ventilasjonen. Mange henger klærne i stuen eller på soverommet, men da avgis fuktigheten til møbler, gardiner og andre stoffer i rommet fordi den ikke blir transportert ut. Fuktigheten er med andre ord fortsatt i rommet, men den er spredt rundt omkring.

Det er derfor vanlig å tenke at varme er det beste for å tørke klær, men dette utsagnet har en stor grad av misforståelse i seg siden det bygger på en tradisjon hvor det ikke fantes andre alternativer. Vår forskning har en oppfatning om at den ideelle tørkingen foregår på et nivå rundt 30-35 grader celscius. I den prosessen vi bruker foregår en aktiv uttørking av luftfuktigheten i rommet via spesielle celler i en luftavfukter. Den oppfangede fuktige luften blåses ut til utsiden av bygget via spesielle varmespjeld. Varmepumpen har den funksjonen at den holder riktig temperatur i rommet for at fuktighetsnivået skal være på et maksimum. 

Våre tørkerom er derfor bygget opp med varmepumpe og luftavfuktere i en balansert kombinasjon for å fungere optimalt. På denne måten sparer vi utrolig mye energi i forhold til gammeldagse tørkerom med energikilder opp mot et stort antall kW som oppvarmingsmetode. Vi har nedmontert gamle radiatorløsninger på 22,5 kW som har stått og gått hele døgnet, hele året, i mange år. Pr mars 2019 utgjør dette kr 216.810,- pr år.

Våre tørkerom bruker ca 1,7 kW og er svært skånsom med klærne. I tillegg kan de selvsagt settes opp til å slå seg helt av om natten.