Hva betyr effektfaktor (COP)?

img 04Angir forholdet mellom avgitt effekt og tilført effekt

Effektfaktor eller varmefaktor, ofte referert til som COP (Coeffiicient of Performance), angir forholdet mellom varmepumpens avgitte varmeeffekt og varmepumpens tilførte effekt fra strømnettet. Effektfaktoren angir altså hvor effektiv varmepumpen er til å produsere varmeenergi. Hvis varmepumpen varmer opp inneluften med en effekt som utgjør 5000 Watt, mens strømforbruket i varmepumpen er 1000 Watt, da er effektfaktoren 5. Man kan si det slik at jo høyere effektfaktoren er, jo høyere besparelse vil man oppnå.

Oppgis ofte ved gitte ute- og innetemperaturer

Effektfaktoren oppgis ved gitte ute- og innetemperaturer. Vanlig praksis er 20 °C innetemperatur og ulike utetemperaturer. Ved 7 °C utetemperatur oppgis effektfaktoren som nominell. Nominell effektfaktor er effektfaktoren ved normal drift som normalt ligger på 40-50 % av kapasiteten. Ved lavere temperaturer oppgis effektfaktor ved maks kapasitet.