Våre generelle betalingsbetingelser er 8 dager fra fakturadato

På enkle tjenester er det mulighet for 3 dagers faktura eller kredittkortbetaling

Ved større leveranser legges betalingsbetingelsene direkte inn i kontrakten.