Standardmontering av varmepumper inkluderer:

 • Inntil 4 m kobberrør m/plastkanal og kondensslangeUtdel vphus
 • Elektrisk tilkobling mellom inne/utedel – inntil 4m – 1,5 kvadrat jordet, gummiert kabel
 • 2 stk standard veggbraketter, inkl. 4 stk vibrasjonsdempere
 • Montering av innedel – inntil 250 cm over gulv
 • Montering utedel – inntil 150 cm over bakkenivå
 • Test, målinger, igangkjøring av pumpen og brukerveiledning til kunden

Standardmontering inkluderer ikke:

 • Elektrikerarbeid er ikke inkludert i standard montering
 • Ved ukurant rørtype annet enn 1/4" x 3/8" kommer tillegg på kr 1000,- pr 4 meter
 • Kunden er selv ansvarlig for jordet og jordfeilsikret kontakt, med tilstrekkelig effekt
 • Tilleggskostnader ved evt. kjerneboring og gjennomføring i mur avtales med montør
 • Kunden er selv ansvarlig for å fjerne hindringer som er helt eller delvis fastmontert før montering.
  • Herunder gjelder:
  • Fjerning/flytting av nedløpsrør fra takrenne
  • Fjerne fastmonterte ting/åpne for hindringer som medfører snekkerarbeid
  • Fjerne andre ting/hindringer vi kan komme til å ødelegge/flise opp ved fjerning og evt bruk av brekkjern.
  • Vi kan komme til en enighet om løsninger hvor du som kunde ordner opp i etterkant og som følgelig ikke medfører videre ansvar for oss. Dette avtales på eget skjema.

Dersom montasje ikke er mulig pga avstand eller annet boligteknisk hinder forbeholder selger seg muligheten til å kansellere kjøpet

NB: Alt tillegg utover standard montering avtales og faktureres direkte mellom sluttkunde og montør.

Pris kun standard montering:

Kr 5.700,- inkl mva

 • Kjøring - 30 første km gratis:
 • Utover 30 km fra Alnabru: Kr 10,- pr km.

Forutsetninger for montering:

 • Kunde må selv sørge for jordet strømtilførsel innen 2 meter fra utedelen, normalt 16A for mellomstore varmepumper. Jordfeilbryter anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres.
 • Utedel og innedel monteres hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør. Tillegg må avtales for å for å krype under lav terrasse eller bruk av stige eller stillas.
 • Det forutsettes at det er kjørbar vei frem til monteringsstedet.

Fraskrivelse av ansvar:
Vi fraskriver oss alt ansvar for eventuelle skader på montering av varmepumpen eller selve varmepumpen dersom dette er en følge av bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som sprø murstein, konflikt med rør opplegg, dårlig murpuss og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, evt andre ting som er av betydning for selve monteringen. Om ikke annet er avtalt anses monteringen som ferdigstilt når maskinen er montert og testkjørt. 

Evt tillegg:
Vi forbeholder oss retten til å fakturere for merarbeid knyttet til montering/demontering og ev. remontering av omkringliggende utstyr på varmepumpe hus o.l., bruk av lift / stilas dersom monteringen er av en slik art at dette er påkrevd for å kunne gjennomføre en sikker og god montering.

Normalt tar vi ikke tillegg, men ved spesielle monteringer gjelder disse prisene:

Eventuelle tilleggspriser:

 Avbrutt montering *     kr. 1.050,- 
 PVC kanaler pr meter kr. 150,-
 Bend til PVC kanal kr. 80,-
 Ekstra doble isolerte parrør inkl strøm kabel kr. 320,- / m.
 Ekstra kjølemedium (gass), pr gram ** kr. 4,50
 Mur / betong boring  kr. 1.100,-
 Demontering av tidligere varmepumpe kr. 1.050,-
 Spesialbrakett for lav murvegg kr. 650,-
Markkonsoll / bakkestativ kr. 1.250,-
Trollflex vegg gjennomføring kr. 480,-
Stige tillegg over 2,5 meter kr. 1.590,-
Arbeid pr time ut over standard kr. 830,-

 

 

* Avbestilling må skje senest 48 timer før avtalt tid for montering

** 30 gram pr meter over 7 meter rørstrekk (kan variere)