Standardmontering av varmepumper inkluderer:

 • Inntil 4 m kobberrør m/plastkanal og kondensslangeUtdel vphus
 • Elektrisk tilkobling mellom inne/utedel – inntil 4m – 1,5 kvadrat jordet, gummiert kabel
 • 2 stk standard veggbraketter, inkl. 4 stk vibrasjonsdempere
 • Montering av innedel – inntil 250 cm over gulv
 • Montering utedel – inntil 150 cm over bakkenivå
 • Test, målinger, igangkjøring av pumpen og brukerveiledning til kunden

Standardmontering inkluderer ikke:

 • Elektrikerarbeid er ikke inkludert i standard montering
 • Kunden er selv ansvarlig for jordet og jordfeilsikret kontakt, med tilstrekkelig effekt
 • Tilleggskostnader ved evt. kjerneboring og gjennomføring i mur avtales med montør

Dersom montasje ikke er mulig pga avstand eller annet boligteknisk hinder forbeholder selger seg muligheten til å kansellere kjøpet

NB: Alt tillegg utover standard montering avtales og faktureres direkte mellom sluttkunde og montør.

Pris kun standard montering:

Kr 5.700,- inkl mva

 • Kjøring - 30 første km gratis:
 • Utover 30 km fra Alnabru: Kr 10,- pr km.

Forutsetninger for montering:

 • Kunde må selv sørge for jordet strømtilførsel innen 2 meter fra utedelen, normalt 16A for mellomstore varmepumper. Jordfeilbryter anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres.
 • Utedel og innedel monteres hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør. Tillegg må avtales for å for å krype under lav terrasse eller bruk av stige eller stillas.
 • Det forutsettes at det er kjørbar vei frem til monteringsstedet.

Fraskrivelse av ansvar:
Vi fraskriver oss alt ansvar for eventuelle skader på montering av varmepumpen eller selve varmepumpen dersom dette er en følge av bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som sprø murstein, konflikt med rør opplegg, dårlig murpuss og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, evt andre ting som er av betydning for selve monteringen. Om ikke annet er avtalt anses monteringen som ferdigstilt når maskinen er montert og testkjørt. 

Evt tillegg:
Vi forbeholder oss retten til å fakturere for merarbeid knyttet til montering/demontering og ev. remontering av omkringliggende utstyr på varmepumpe hus o.l., bruk av lift / stilas dersom monteringen er av en slik art at dette er påkrevd for å kunne gjennomføre en sikker og god montering.

 

Normalt tar vi ikke tillegg, men ved spesielle monteringer gjelder disse prisene:

Eventuelle tilleggspriser:

 Avbrutt montering *     kr. 1.050,- 
 PVC kanaler pr meter kr. 150,-
 Bend til PVC kanal kr. 80,-
 Ekstra doble isolerte parrør inkl strøm kabel kr. 320,- / m.
 Ekstra kjølemedium (gass), pr gram ** kr. 3,50
 Mur / betong boring  kr. 1.100,-
 Demontering av tidligere varmepumpe kr. 1.050,-
 Spesialbrakett for lav murvegg kr. 650,-
Markkonsoll / bakkestativ kr. 1.250,-
Trollflex vegg gjennomføring kr. 480,-
Stige tillegg over 2,5 meter kr. 1.590,-
Arbeid pr time ut over standard kr. 820,-

 

 

* Avbestilling må skje senest 48 timer før avtalt tid for montering

** 30 gram pr meter over 7 meter rørstrekk (kan variere)